Įėjimas nepriklausomiems partneriams

Etiškas verslas (aukso standartas)

Minimalios įsitraukimo sąlygos

Nėra minimalios produkcijos apimties, kurią būtina įsigyti, o pradinės išlaidos nedidelės. Norint pradėti užsiimti Herbalife Nutrition verslu ir sulaukti sėkmės nebūtina įsigyti produktų ar verslo priemonių.

Grąžinimo garantija

Per 90 dienų galima visiškai susigrąžinti pinigus, sumokėtus už nepriklausomo partnerio rinkinį, jeigu dėl kokios nors priežasties apsigalvotumėte dėl partnerystės veiklos.

100 proc. pinigų grąžinimo garantija grąžinant nesuvartotus produktus ar reklaminę medžiagą originalioje pakuotėje, užsakytus per pastaruosius 12 mėnesių, taip pat padengiamos bendrovei grąžinamų produktų pristatymo išlaidos, jeigu dėl kokios nors priežasties apsigalvotumėte dėl partnerystės veiklos.

Galimybė iš anksto gauti informacijos apie galimas pajamas*

Ataskaitose apie vidutinį atlygio lygį laiku teikiame suprantamą ir tikslią informaciją apie galimas nepriklausomų partnerių pajamas.

Raštiškas patvirtinimas

Kiekvieno naujo nepriklausomo partnerio prašome raštu patvirtinti, kad susipažino su kiekviena aukso standarto garantija; tik tada gali būti priimta jo paraiška gauti nepriklausomo partnerio statusą ir sudaryta sutartis.

Aiškios instrukcijos apie produktus ir verslo galimybes

Kiekvieno produkto privalumai ir vartojimo būdas nurodyti produktų etiketėse arba informacinėje medžiagoje, kad reikiamas produktas būtų vartojamas tinkamai ir būtų galima pasiekti geriausių rezultatų.

Produktų ypatybių patvirtinimą ir informacijos apie juos galima rasti produkcijos žinyne, esančiame nepriklausomo partnerio rinkinyje, taip pat kitoje oficialioje literatūroje ir svetainėje lt.MyHerbalife.com.

Teikiame realias prognozes apie verslo galimybes ir tai, kiek pastangų reikės norint sėkmingai dirbti viename ar kitame lygmenyje.

Herbalife Nutrition ir mūsų nepriklausomi partneriai laikosi aukščiausių etiško elgesio standartų.

Jei sužinosite, kad buvo teikiami nepatvirtinti pareiškimai apie Herbalife Nutrition produkciją ir jos ypatybes, taip pat nepagrįsti pareiškimai apie galimas pajamas, neatitinkantys ataskaitos apie vidutinį atlygio lygį, arba sužinosite apie abejotiną vieno ar kito nepriklausomo partnerio elgesį, kreipkitės į informacinės paramos skyrių telefonu 8 800 317 01.

Tik dirbdami drauge galėsime užtikrinti, kad Herbalife Nutrition išlaikys bendrovės klientų interesų apsaugos aukso standartą.

* Pateiktos pajamos ir verslo raidos pavyzdžiai yra individualūs ir netipiniai.
Pateikti užklausą