Pasaulyje pirmaujantis prekių ženklas svorio mažinimo produktų kategorijoje
Pasaulyje pirmaujantis prekių ženklas *
Tapti klientu 8 800 900 34

Konfidencialumo politika

Paskutinį kartą peržiūrėta 2019 m. Rugpjūčio 15 d

Bendrovės Herbalife Europe Limited interneto svetainės – svarbi informacija

Kadangi Herbalife užsiima tarptautiniu verslu, kartais bendrovė tvarko ir laiko asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų. Turime jūsų paprašyti sutikti su šia sąlyga. Jei nenorite sutikti, deja, negalėsime apdoroti jūsų prašymo, pateikto per šią interneto svetainę. Jūsų sutikimas bus pagrįstas tuo, kad jūsų informaciją naudosime TIK tvarkydami jūsų prašymą arba norėdami susisiekti vėliau (visada, jei bus laikomasi toliau pateiktos konfidencialumo politikos).

Konfidencialumo politika

Herbalife laikosi bet kokių svetainėje apsilankiusių fizinių asmenų asmeninio gyvenimo neliečiamumo principo, o bet kokia apie jus gauta informacija bus naudojama, visų pirma, norint suteikti kokių nors jūsų prašomų paslaugų arba siekiant gerinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Siekdami įvykdyti šias užduotis, deramai naudojame iš jūsų gautą informaciją. Pateikdami informaciją apie save Herbalife svetainėse, duodate savo tiesioginį sutikimą šią informaciją tvarkyti ir naudoti pagal šios konfidencialumo politikos sąlygas.

Neatskleisime jūsų informacijos niekam, kas nepriklauso bendrovei Herbalife, jos susijusioms bendrovėms ar filialams, tokių bendrovių pardavėjams, atstovams ir licencijų gavėjams, taip pat kitoms bendrovėms, su kuriomis Herbalife tiesiogiai ar netiesiogiai susitarė teikti paslaugas atsižvelgdama į jūsų interesus. Informacija bus tvarkoma pagal taikomas teisės normas dėl duomenų apsaugos, iš pradžių gali būti laikoma ir tvarkoma Europos Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų bet kurioje pasaulio vietoje. Informacija bus naudojama tik Herbalife produktų ir paslaugų, taip pat susijusių produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais.

Jūs, kaip fizinis asmuo, turite teisę gauti informacijos apie tai, kokius duomenis apie jus laikome, prireikus turite teisę į duomenų taisymą; be to, galite prieštarauti, kad toliau būtų renkama ir naudojama informacija apie jus. Dedame visas pastangas, kad jūsų pageidavimai būtų įvykdyti. Vis dėlto ypatingais atvejais taikomi įstatymai gali uždrausti mums šalinti jūsų asmeninę informaciją. Kaip galite įgyvendinti savo teises, žr. toliau pateikto skyriaus „Dažnai užduodami klausimai“ 11 punktą.

Dažnai užduodami klausimai

 1. Kuo man naudinga, kad bendrovė Herbalife renka informaciją apie mane?
 2. Kokia informacija gali būti renkama Herbalife interneto svetainėse?
 3. Kaip Herbalife renka ir laiko tokią informaciją?
 4. Kiek ilgai Herbalife laikys tokią informaciją?
 5. Kur bus laikomi asmens duomenys?
 6. Kodėl Herbalife renka tokią informaciją?
 7. Kam taikoma ši politika?
 8. Kokie Herbalife įsipareigojimai dėl vaikų konfidencialumo?
 9. Kas yra slapukų failai?
  • Kodėl mes naudojame slapukus?
  • Kaip galima išjungti ir įjungti slapukus?
 10. Kokių galimybių įgysiu, jei panorėsiu užsiregistruoti?
 11. Kas įvyks, jei nepanorėsiu užsiregistruoti?

Kuo man naudinga, kad bendrovė Herbalife renka informaciją apie mane?

Rinkdama tokią informaciją, Herbalife galės pasiekti toliau išvardytų tikslų.

 1. Padaryti, kad naudotis svetaine jums būtų paprasčiau, nes informaciją įvesti užteks vieną kartą.
 2. Greičiau pateikti informaciją.
 3. Sukurti turinį, labiau atitinkantį jūsų prašymus.
 4. Padėti jums greitai rasti Herbalife teikiamas paslaugas ar informaciją.
 5. Naudoti informaciją svetainės darbui tobulinti.
 6. Įvertinti pagrindines svetainės ir jos naudojimo tendencijas.
 7. Pranešti jums apie naujus produktus, ypatingus pasiūlymus, atnaujintą informaciją ir kitas naujas paslaugas, kurios, Herbalife nuomone, jus galėtų sudominti. Tais atvejais, kai gausime jūsų leidimą, galėsime įgalioti kitas bendroves su jumis susisiekti tiesiogiai.

Kokia informacija gali būti renkama Herbalife interneto svetainėse?

Herbalife siekia suteikti jums kuo daugiau kontrolės, kad galėtumėte valdyti savo asmeninę informaciją. Į Herbalife svetainę galite užteiti nepranešdami apie save ir neatskleisdami apie save jokios informacijos. Vis dėlto būna atvejų, kai mums reikia informacijos apie jus, pavyzdžiui, jūsų vardo ir adreso. Mes ketiname jus informuoti prieš tai, kai pradėsime apie jus rinkti informaciją internete.

Netgi iki registracijos rinksime anoniminę informaciją apie tai, kaip naudojotės svetaine. Tai įprasta bet kokios interneto svetainės standartinė procedūra. Surinkta informacija neleidžia nustatyti, kad duomenys priklauso jums asmeniškai, bet mes ją galime naudoti rinkodaros tikslais arba siekdami gerinti savo teikiamas paslaugas.

Jei nusprendėte internete pateikti Herbalife asmeninės informacijos, kurios mums gali prireikti, pavyzdžiui, tam, kad galėtume jums parašyti arba suteikti prenumeratos paslaugą, ketiname jums pranešti, kaip naudosime tokią informaciją. Jei mums pranešite, kad nenorite, jog tokia informacija būtų naudojama kaip tolesnio bendravimo su jumis pagrindas, vykdysime jūsų pageidavimą.

Kaip Herbalife renka ir laiko tokią informaciją?

Informacija apie jus svetainėje gali būti renkama įvairiais būdais: pateikiant jums tiesioginį prašymą (kaip registracijos formoje) arba automatiškai fiksuojant informaciją apie jūsų lankymąsi svetainėje. Pavyzdžiui, galime rinkti informaciją apie jūsų judėjimą svetainėje arba pasižymėti papildomas paslaugas, kurias pasirinkote.

Informacija laikoma saugiomis sąlygomis, yra apsaugota ir fizinėmis, ir techninėmis priemonėmis. Informacija nėra plačiai prieinama.

Kiek ilgai Herbalife laikys tokią informaciją?

Herbalife tokią informaciją laikys patikimomis ir apsaugotomis sąlygomis tiek ilgai, kiek to mums reikės, kad įvertintume, kuo galime būti jums naudingi ir kaip patenkinti jūsų pageidavimus. Be to, įstatymais galime būti įpareigoti tokią informaciją laikyti tam tikrą laikotarpį. Jei norite suprasti, kaip galite pakeisti ar patikslinti informaciją apie save, žiūrėkite atitinkamą klausimą šiame skyriuje.

Kur bus laikomi asmens duomenys?

Herbalife veiklą vykdo daugelyje pasaulio šalių. Siekdami teikti sutartas paslaugas savo klientams, kad ir kur jie būtų, savo interneto svetaines valdome iš vieno centrinio biuro. Šiuo metu jis yra Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bendrovė Herbalife paskelbė, kad laikosi saugaus uosto principų dėl asmeninio gyvenimo neliečiamumo pagal sutartį, sudarytą tarp ES / Šveicarijos ir JAV, taip garantuoja, kad palaiko tokį informacijos apsaugos lygį, koks taikomas ES / Šveicarijoje. Atsižvelgiant į tai, kokių paslaugų prašote, ir į duomenų laikymo bei tvarkymo procedūras, jūsų asmeninė informacija gali būti laikoma kitose šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai. Kadangi nėra vieno bendro pasaulinio įstatymų sąvado dėl asmens duomenų apsaugos, Europos teisė reikalauja, kad sutiktumėte su tokiu laikymu. Jei esate už ES ir JAV ribų, šiuo dokumentu duodate savo tiesioginį sutikimą, kad jums naudojantis Herbalife paslaugomis interneto svetainėse jūsų duomenys gali būti perduoti į Herbalife serverius bet kurioje pasaulio vietoje.

Kodėl Herbalife renka tokią informaciją?

Mums tokia informacija reikalinga tam, kad galėtume tobulinti jums teikiamas paslaugas; norime padaryti taip, kad mūsų produktus ir paslaugas būtų galima lengvai parinkti pagal jūsų konkrečias užklausas.

Kam taikoma ši politika?

Ši politika taikoma interneto svetainėms, kurios skirtos naudotis ir individualiems vartotojams, ir juridiniams asmenims.

Kokie Herbalife įsipareigojimai dėl vaikų konfidencialumo?

Vaikų konfidencialumo užtikrinimas yra svarbus. Dėl to savo svetainėse mes niekada nerenkame ir netvarkome informacijos apie asmenis, kurie, kaip mums žinoma, yra jaunesni nei 13 metų amžiaus.

Politika dėl slapukų failų

Kas yra slapukų failai?

Slapukai – tai nedidelis tekstinės informacijos kiekis, kurį interneto svetainė perduoda į naršyklės slapuko failą, esantį jūsų kompiuterio standžiajame diske, kad svetainė galėtų įsiminti informaciją apie jus. Slapukai padeda tvarkyti turinį interneto svetainėje, kad būtų operatyviau reaguojama į jūsų pageidavimus. Kai kurie slapukai leidžia mums atkurti naudotojo seansus mūsų svetainėse ir paleisti jas iš naujo. Slapukus naudoja dauguma didelių interneto svetainių.

Slapuko faile paprastai yra srities, iš kurios jis atsirado, pavadinimas, slapuko galiojimo trukmė ir reikšmė, dažniausiai atsitiktinai sugeneruotas numeris.

Kodėl mes naudojame slapukus?


„Herbalife“ naudoja skirtingų tipų slapukus, kad įgyvendintų daugybę tikslų, kurie padeda apsaugoti, apdoroti ir patobulinti naudotojo patirtį. Kai kurie šių slapukų yra laikini ir dingsta iš naršyklės jums uždarius svetainę. Kai kurie šių slapukų išlieka naršyklėje gerokai ilgiau (nors, kiek ilgai, priklauso nuo slapuko galiojimo laiko).Kad būtų įgyvendinti šie tikslai, per Svetaines slapukus taip pat gali teikti ir pašaliniai teikėjai. Mūsų naudojamų slapukų tipai apima:


Našumą didinantys slapukai

Jie naudojami šiais tikslais:


• padėti mums nukreipti eismą tarp serverių;

• suprasti, kaip greitai įkeliamas turinys naudotojams;

• nustatyti ir spręsti naudotojo patirties problemas ir patobulinti svetainių operacijas;

• spręsti narių užklausas ir padėti užtikrinti mūsų taisyklių nariams atitiktį ir

• skaičiuoti naudotojų skaičių mūsų svetainėje.


Pirmumo slapukai

Jie naudojami šiais tikslais:


• leisti svetainei teikti patobulintą funkcionalumą ir suasmeninimą;

• leisti Svetainėms įsiminti informaciją, kuri pakeičia tai, kaip svetainė elgiasi ir atrodo;

• perduoti informaciją per puslapius ir suteikti galimybę nevesti informacijos bei

• leisti jums prieiti išsaugotą informaciją per seansą.


Analizės slapukai

Jie naudojami šiais tikslais:


• pildyti generuotą statistiką, kuri leistų mums pagerinti mūsų svetainės struktūrą;

• padėti mums geriau suprasti, kaip žmonės sąveikauja su svetainės ypatybėmis ir programomis, bei

• padėti mums nustatyti, kurios produktų reklamos aktualiausios.


Saugos ir autentifikavimo slapukai

Jie naudojami šiais tikslais:


• autentifikuoti naudotojus ir apsaugoti nuo apgavikiško kredencialų naudojimo;

• apsaugoti naudotojo duomenis nuo neautorizuotos pašalinių prieigos;

• teikti apsipirkimo krepšelių arba operacijų saugumą bei

• apsaugoti nuo veiklos, kuri pažeidžia mūsų politiką.


Taikymo ir reklamavimo slapukai

Jie naudojami šiais tikslais:


• leisti mums pritaikyti turinį arba reklamas, kad atitiktų pageidaujamus interesus, arba kad būtų išvengta tų pačių reklamų pasikartojimo;

• padėti nustatyti rinkodaros kampanijų efektyvumą ir

• gauti įžvalgų, kaip žmonės naudoja mūsų produktus.


Žiniatinklio indikatoriai

Kai kuriose mūsų svetainėse gali būti elektroninių atvaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais (angl. „web beacons“, kartais vadinami „clear gifs“), kurie leidžia mums apskaičiuoti šiuose puslapiuose apsilankiusių naudotojų skaičių. Žiniatinklio indikatoriai renka tik ribotą informaciją, apimančią slapuko numerį, puslapio, kuriame yra žiniatinklio indikatorius, peržiūros laiką ir datą, puslapio aprašą.Mes taip pat galime naudoti žiniatinklio indikatorius, kuriuos teikia pašaliniai reklamos davėjai. Tokie žiniatinklio indikatoriai naudojami tik siekiant sekti konkrečios reklaminės kampanijos efektyvumą.


Kaip galima išjungti ir įjungti slapukus?


Mes paskalbėme slapukų nuostatų centrą, per kurį galite priimti arba atmesti slapukus mūsų svetainėse. Žinokite, kad kai kurie slapukai reikalingi, kad mūsų svetainės veiktų, būtų saugios arba atitiktų užsibrėžtus tikslus, ir tokių slapukų negalima išjungti nuostatų centre. Mūsų slapukų nuostatų centrą gali prieiti apsilankę Pirmenybių centras.

Be to, turite galimybę priimti arba atmesti slapukus modifikuodami naršyklės nustatymus. Tačiau išjungus tam tikrus slapukus gali būti, kad negalėsite naudoti visų interaktyvių mūsų svetainės savybių. Jei norite būti perspėti prieš priimant slapuką standžiajame diske, toliau pateikiamos gairių instrukcijos:

Slapukų nustatymai „Internet Explorer“;

Slapukų nustatymai „Firefox“;

Slapukų nustatymai „Chrome“;

Slapukų nustatymai „Safari“ tinkle ir „iOS“.

Slapukų šalinimas

Galite be vargo pašalinti bet kokius slapukus, kurie buvo nustatyti jūsų naršyklės slapukų aplanke. Pavyzdžiui, jei naudojate „Microsoft Windows Explorer“:

- atverkite „Windows Explorer“;

- pagrindiniame meniu spustelėkite mygtuką „Paieška“;

- „Aplankai ir failai“ paieškos eilutėje surinkite „slapukas“;

- lange „Kur ieškoti?“ pasirinkite „Mano kompiuteris“;

- spustelėkite „Pradėti paiešką“;

- dukart spustelėkite ant rastų aplankų;

- pasirinkite bet kokį slapuko failą;

- paspauskite klaviatūros mygtuką „Šalinti“.

Jei nenaudojate „Microsoft Windows Explorer“, dalyje „Pagalba“ turite surinkti „cookies“, ir gausite informaciją, kur ieškoti slapukų aplanko.

Kaip galiu pakeisti informaciją apie save?

Kai kurios Herbalife svetainės leidžia patikrinti ir taisyti asmens duomenis, kuriuos pateikėte registracijos puslapiuose. Kitose svetainėse jums tiesiog suteikiama teisė panaikinti savo narystę. Kitais atvejais, jei jums reikia pasiekti ar pakeisti asmens duomenis, kuriuos anksčiau pateikėte Herbalife svetainėje, kreipkitės į vietinį nepriklausomų partnerių informacinės paramos skyrių arba apsilankykite svetainėje www.ru.myherbalife.com ir pakeiskite savo informaciją internete; taip pat galite su mumis susisiekti toliau nurodytu adresu. Atkreipkite dėmesį, kad kartais reikia šiek tiek laiko, kol tokie pakeitimai parodomi visoje Herbalife sistemoje, todėl pakeitimai gali tapti matomi ne iškart.

Ką žinome apie interneto ir svetainės saugumą?


Be to, „Herbalife Europe Ltd.“ yra tam tikrų asmens duomenų valdytoja, jei bendraujama su ribotu skaičiumi trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, o „Herbalife Europe Ltd.“ paskyrė „Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. kaip jos atstovas Europos Sąjungoje. Galite susisiekti su „Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. rašydami telefonu 16, Avenue de la Gare L-1610 Liuksemburgas arba privacy@herbalife.com.