Klinikiniai tyrimai

Bendrovė Herbalife reguliariai atlieka savo produktų klinikinius tyrimus, kuriuos vykdo pirmaujantys specialistai ir institucijos visame pasaulyje. Visi tyrimai vykdomi laikantis Helsinkio deklaracijos etinių principų, geros klinikinės praktikos (angl. Good Clinical Practice, GCP) taisyklių ir galiojančių norminių reikalavimų.

Kas yra klinikiniai tyrimai?

Tai mokslinio eksperimento tipas, kuriame dalyvauja žmonės. Toks tyrimas padeda ištirti, įvertinti ir išanalizuoti tam tikro produkto savybes. Klinikiniai tyrimai visada yra moksliškai pagrįsti ir atidžiai kontroliuojami. Prioritetas teikiamas tiriamųjų teisėms, saugumui ir sveikatai, o ne mokslo ir visuomenės interesams. Tiriamieji gali dalyvauti tyrime tik davę savanorišką informuoto asmens sutikimą.

Įprastai klinikiniame tyrime dalyvauja 2 tiriamųjų grupės. To reikia tam, kad duomenis būtų galima palyginti. Tiriamoji grupė vartoja dominantį tiriamąjį produktą, o kita grupė – arba panašų, arba kitokių savybių preparatą. Atliekant tyrimą abiejų grupių dalyviai atidžiai stebimi iki tyrimo, per tyrimą ir jam pasibaigus.